Techniek op School

 

Techniek en wetenschap

Eén van de speerpunten van het onderwijs op De Balein is het vak techniek en wetenschap.
Donderdag 18 mei vond de officiële “ kick off “ plaats van de Weken van de Techniek

De kinderen van De Balein voerden in deze periode allerlei activiteiten uit die speciaal met techniek en wetenschap te maken hebben.
De leerlingen van de groepen 1 t/m 8  hebben ouders uitgenodigd om iets over hun beroep te vertellen, gingen op excursie, zijn bij veel bedrijven op De Volger geweest, deden proefjes, maakten bouwwerken etc etc.

Dinsdagavond was de afsluiting van deze themaweken. Met een tentoonstelling in alle klassen lieten ze de ouders en andere belangstellenden zien wat ze in deze weken geleerd en gedaan hebben. Ook was er een speurtocht waarvoor in elke klas een vraag beantwoord moest worden.

De avond was, ondanks het stormachtige weer, heel goed bezocht.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *